• Locations
  • Remote
  • Oslo
 • Date Posted
 • Sep. 1, 2021
 • Function
 • Life Sciences R&D
 • Sector
 • Healthcare

Kry er Europas ledende leverandør av digitale helsetjenester. Vi kombinerer teknologi med høy medisinsk kvalitet for å hjelpe pasienter når de trenger det, helt uavhengig av hvor de er. Kry er mest kjent for å levere legekonsultasjoner over video, men nå ekspanderer vi både psykologitilbudet og det digi-fysiske tilbudet gjennom egne legeklinikker. Vi setter pasienten i sentrum og jobber kontinuerlig med å forbedre og utvide vårt behandlingstilbud på nye og innovative måter. Kry bygger fremtidens helsetjeneste - vil du være med på reisen?

Vi søker etter medisinsk sjef i vår raskt voksende virksomhet i Norge, i forbindelse med at nåværende innehaver av stillingen går over i en annen rolle i selskapet, med å lede innovasjon og tjenesteutvikling. Medisinsk sjef vil lede kvalitetsorganisasjonen, og være faglig overordnet for legene. Du vil samarbeide med flere andre deler av organisasjonen, blant annet drift, produkt- og forretningsutvikling og salg. Du vil rapportere til daglig leder.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvarlig for at struktur og ressurser og organisasjon er tilstrekkelig for å ivareta pasientsikkerhet og systematisk kvalitetsforbedringsarbeid i henhold til vekst og omfang av helsetjenestene vi tilbyr
 • Utarbeide strategi og mål for kvalitetsforbedringsarbeidet
 • Budsjettansvar for kvalitetsorganisasjonen
 • Vurdere behov for prosedyrer og retningslinjer, og bidra selv i utarbeidelse av disse
 • Bidra i vurdering av pasientsikkerhet og medisinsk kvalitet på nye produkter og tjenester
 • Faglig overordnet for leger i Kry
 • Drive pasientbehandling i klinisk virksomhet (både digitalt og på fysiske klinikker)
 • Ved behov, representere Kry i media og hos myndigheter

Kvalifikasjoner

 • Genuint interessert i å forbedre og innovere helsetjenester
 • Utdannet lege med norsk autorisasjon
 • Spesialist i allmennmedisin er ønskelig. Eventuell annen spesialitet dersom relevant og kombinert med omfattende erfaring fra allmennmedisin. Bred klinisk erfaring er en fordel
 • Faglig sterk og glad i faget. Erfaring fra kvalitetsforbedringsarbeid er en fordel.
 • Systematisk og strukturert
 • Uredd og handlekraftig
 • Resultatorientert, men samtidig evne til å bygge og jobbe i team
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Fleksibel og med høy arbeidskapasitet
 • Flytende norsk og engelsk, muntlig og skriftlig

I Kry vil du jobbe tett med engasjerte og dedikerte leger, administrativt ansatte, og andre klinikere. Vi har et veldig godt arbeidsmiljø, der alle jobber tett for å nå felles mål. Kry har fokus på å utvikle legene våre og sørge for at de kan bruke tiden sin på å løse pasientens behov. Våre leger er svært fornøyde med arbeidsplassen og har rapportert en eNPS-score på 64 på en skala fra -100 til 100. Dette er en høy score som vi ønsker å opprettholde og utvikle videre, slik at både leger og pasienter blir fornøyde.

Vi tilbyr utviklingsmuligheter i tråd med at selskapet vokser. Kry er opptatt av pasientsikkerhet, kvalitet og samfunnsansvar. Dette er en unik mulighet, hvor du vil få en sentral rolle i arbeidet med å bidra til at tjenestene våre holder høy kvalitet.

Er du nysgjerrig og ønsker å vite mer om stillingen, kontakt medisinsk sjef Thorleif Jansen på e-post thorleif@kry.no eller daglig leder Benedicte Dahlbenedicte@kry.no.

Arbeidsplass: Oslo eller Molde

We offer a unique opportunity to gain a broad and deep understanding of the inner working at Europe’s leading digital healthcare provider. We value grit and a can-do attitude; there is a long and challenging journey ahead of us. You are brave enough to set high goals and then work passionately to achieve them. Last, but not least, we think you believe in that by working together we will achieve greater things than by working alone. At Kry we care about each other and the world around us. Expect to have fun and learn new things every day!

Please submit your application by including your CV, LinkedIn, GitHub or Portfolio.

If you have any questions regarding jobs or our recruitment process, please read our FAQ or contact us on jobs@kry.se. Please note that we do not accept any email applications due to GDPR.